PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Structura organizatorica

Ultima actualizare : noiembrie 2020

Regulamentul de organizare si functionare al CAS Ialomita (2017)

Organigrama CAS Ialomita - aprobată la 16.01.2020

Organigrama CAS Ialomita - 2017

STATUT CAS IALOMITA 22.12.2008

Codul de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual din CAS Ialomiţa (2019)

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al CAS Ialomita (30.11.2009)


Conducerea executiva:

FUNCTIE OCUPANT PROGRAM AUDIENTE
DIRECTOR GENERAL (cu delegare) Ec. MIHAI GEANTĂ Luni 9:30 - 11:30
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA ECONOMICA Ec. DOINA STAN Marti 9:30 - 11:30
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA RELATII CONTRACTUALE Ec. ANDA BUSUIOC Miercuri 9:30 - 11:30
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MEDIC SEF Dr. ALIONA SUVAC Joi 9:30 - 11:30

Consiliul de administratie:

Nr. crt. Nume si prenume Apartenenta

1.

MIHAI GEANTĂ

CAS Ialomita

2.

ANTON MATACHE

Consiliul Judetean Ialomita

3.

MARIAN COSTEA

Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România

4.

ELENA MIHA

Consiliul Judetean al Persoanelor Vârstnice Ialomita

5.

NECULAE HORHOCEA

Consiliul Judetean al Persoanelor Vârstnice Ialomita

6.

DANIEL DINCO

Prefectura Ialomita

7.

CODRIN SEZCIUC

Confederatia Sindicală Natională Meridian

8.

ELENA TUDORA NEAGU

Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania

9.

VASILE ZAMFIR

Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din Romania


Structura organizatorica:

Compartiment Sef Serviciu/Birou/ Responsabil Compartiment Telefon Interior Adresa mail

Presedinte - Director General

Compartiment Control

Petruta STANCIU 0243 - 231665 118 -

Compartiment Resurse Umane

Mariana IOSIFESCU 0243 - 231665 128

Compartiment Tehnologia Informatiei

Adriana BEJGU 0243 - 231665 120

Compartiment Juridic Contencios, Relatii Publice, Purtator de cuvant

Teodora TOADER 0243 - 231665 117 -
DIRECTIA ECONOMICĂ

Birou Buget, financiar, Contabilitate, si Administrare contributii si creante

Adriana CHIŞ 0243 - 231665 115 -

Compartiment Achizitii

Adrian TENDER 0243 - 231665 119 -

Compartiment Logistica

Nicoleta DUMITRASCU 0243 - 231665 119
DIRECTIA RELATII CONTRACTUALE

Serviciul Planificare, Relatii cu furnizorii

Monica MATEI 0243 - 231665 116 -

Relatii cu asiguratii

Ilie STANCIU 0243 - 231665 129, 127 -

MEDIC SEF

Serviciul Medical, Programe de sanatate, Evaluare furnizori

Dr. Aliona SUVAC 0243 - 231665 124 -Informaţii cf. art. 33 din Legea-cadru 153/2017
Informaţii cf. Legii 153/2017 actualizate în septembrie 2020


Informaţii cf. Legii 153/2017 actualizate în septembrie 2019


Informaţii cf. Legii 153/2017 actualizate în martie 2019


Informaţii cf. Legii 153/2017 actualizate în sept. 2018


Informaţii cf. Legii 153/2017 actualizate