PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Pentru asigurati

19.08.2020

Model de cerere privind furnizarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Model de cerere privind furnizarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - format editabil


27.07.2020

COMUNICAT CNAS


COMUNICAT - CNAS Salariații în șomaj tehnic sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (click aici)


16.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Precizări privind termenele de acordare a concediilor medicale pentru carantină


12.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Precizări privind acordarea concediilor medicale pentru carantină

Ordinul MS nr. 1069 privind carantina


16.04.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Modificări și completări ale reglementărilor privind condițiile și modul de acordare a concediilor medicale pentru carantină (click aici)10.04.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR


Ordinul nr. 442/02.04.2020 al Preşedintelui CNAS privind completarea Normelor metodologice pt. stabilirea documentelor justificative pt. calitatea de asigurat (transmitere şi prin mijloace electronice).


01.04.2020

IN ATENTIA PACIENŢILOR BENEFICIARI DE TRATAMENT FĂRĂ INTERFERON ŞI A PERSONALULUI MEDICAL


Procedura de lucru pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat

Lista FARMACIILOR din judeţul Ialomiţa pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat

23.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A ANGAJATORILOR


Reglementări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pe perioada stării de urgenţă


20.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR BENEFICIARI DE DISPOZITIVE MEDICALE


Comunicat CAS Ialomița privind depunerea documentelor necesare emiterii deciziilor pentru dispozitive medicale


12.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR ŞI COLABORATORILOR CAS IALOMIŢA


Comunicat CAS Ialomița privind măsuri pentru reducerea riscului de infectare cu COVID-19 la sediul instituţiei


26.02.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR


Comunicare CNAS privind acordarea concediului medical şi a indemnizaţiei pentru carantină


13.08.2019

IN ATENTIA PACIENŢILOR CU SINDROM CORONARIAN ACUT ŞI STENT


Material aprobat de ANMDM: "Infarctul a trecut, cum să îl eviţi pe al doilea! Sfaturi pentru pacienţii care au suferit un sindrom coronarian acut"


07.08.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR


Detalii privind condiţiile de obţinere a categoriei de COASIGURAT


29.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR BENEFICIARI DE PROGRAME DE SĂNĂTATE


Comunicat privind condiţiile asigurării în sistemul public de sănătate a persoanelor beneficiare de programe naţionale de sănătate


26.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - OBLIGAŢII ALE ASIGURAŢILOR


Obligaţiile asiguraţilor faţă de medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate


26.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA CALITĂŢII DE ASIGURAT


Detalii privind documentele necesare unei persoane pentru a căpăta calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România


15.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

Ordinul 1549 din 2018 - Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat


15.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - CATEGORIE NOUĂ DE ASIGURAŢI


Conform Legii nr. 45/2019 pt. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:
"Art. 220 alin.(1) - Sunt asiguraţi potrivit prezentei legi:
(...)
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unul stat membru UE, al unul stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate."


11.02.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - CONDIŢII ACORDARE SERVICII DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU


Detalii privind condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri la domiciliu


22.11.2018

IN ATENTIA PACIENŢILOR CU SINDROM CORONARIAN ACUT ŞI STENT


Informare CNAS privind programul-suport pt. optimizarea derulării Contractului Cost-Volum Brilique pt. pacienţii cu SCA şi stent06.08.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ŞI A ASIGURAŢILOR


Comunicat CAS - Valabilitatea cardurilor de sănătate s-a prelungit la 7 ani


23.01.2018

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

Cerere şi declaraţie pentru persoane fără venit - Model formular F2
Cerere şi declaraţie pentru persoane coasigurate (soţ/ soţie; părinte) - Model formular F3


05.12.2017

INFORMAŢIILE PUBLICE, NECESARE PERSOANELOR ASIGURATE ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE SE POT CONSULTA PE SITE-UL NOU AL CAS IALOMIŢA, LA ADRESA www.casan.ro/casil