PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Despre C.A.S.ILÎn conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate Ialomita este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Ialomita functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS.Principalele atributii ale CAS Ialomita, sunt urmatoarele :

 • sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;
 • sa administreze bugetul propriu;
 • sa înregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice CNAS;
 • sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator;
 • sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;
 • sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta în problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;
 • sa administreze bunurile casei de asigurari, conform prevederilor legale;
 • sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în conditiile contractului cadru;
 • sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;
 • poate sa organizeze licitatii în vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;
 • sa asigure, în calitate de institutiei competenta, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii încheiate de România cu alte state;
 • alte atributii prevazute de acte normative în domeniul sanatatii.

Organele de conducere ale CAS Ialomita sunt consiliul de administratie si presedintele director general.