PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Programe pentru raportare (actualizare la 01.03.2021)05.05.2020

IN ATENTIA MEDICILOR DIN AMBULATORIUL CLINIC DE SPECIALITATE
MOD DE PREZENTARE COD 12


Pentru respectarea prevederilor art. 12 din HG 252/2020 şi ale art. 3 din Ordinul comun MS-CNAS nr. 539/438/2020 privind acordarea serviciilor pe perioada stării de urgenţă, CNAS precizează că introducerea consultaţiilor fără bilet de trimitere se va face folosint modul de prezentare cu codul 12, care s-a modificat din „TELEMEDICINA” în „SERVICII STARE DE URGENŢĂ”.


Recuperare-reabilitare

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-RECA (01.03.2021)

Listă medici din judeţ care au prelungit contractele pt. 2021, pt. aplicatia SIUI-RECA (01.03.2021)


Servicii spitalicesti

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-SPITAL (01.02.2021)

3 Listă medici din judeţ care au prelungit contractele pe 2021, pt. aplicatia SIUI-SPITAL(01.03.2021)


Ambulatoriul Paraclinic (Laboratoare)

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-PARA (01.03.2021)

Listă medici din judeţ care au prelungit contractele pe 2021 pt. aplicatia SIUI-PARA(01.03.2021)


Listă medici din ţară care au prelungit contractele pe 2021 pt. aplicatia SIUI-PARA(01.03.2021)Ambulatoriul Clinic

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-CLIN (01.03.2021)

Listă medici din judeţ care au prelungit contractele pe 2021 pt. aplicatia SIUI-CLIN(01.03.2021)


Medicina de familie

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-MF (01.03.2021)


Farmacii

Nomenclatoare pt. SIUI - FARMA (01.03.2020)
Farmacii cu circuit deschis

Listele pt. farmacii cu medicii din judet cu drept de prescriere retete care au prelungit contractele pe 2021 (01.03.2021)


Dispozitive Medicale

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-DISP (01.03.2021)


Ingrijiri la domiciliu

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-DOM (01.03.2021)

Listele pt. îngrijiri la domiciliu cu medicii din judet cu drept de prescriere retete care au prelungit contractele pe 2021 (01.03.2021)
Centre de dializa

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-DIALIZA (01.03.2021)


Programul national de sanatate

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-PNS (01.03.2021)


Stomatologie

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-STOM (01.03.2021)


Ambulanţe (transport sanitar, urgenţe la domiciliu)

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-AMB (01.03.2021)


Prescriere reţete, fără contract cu CAS

Nomenclatoare pt. aplicatia SIUI-PRESC de prescriere de reţete, pt. furnizorii care nu au contract cu CAS, ci doar convenţie pt. reţete (01.03.2021)


07.07.2014

IN ATENTIA FURNIZORILOR IN CONTRACT CU CAS IALOMITA


Instructiuni pentru emiterea facturii electronice din aplicatiile SIUI


11.06.2014

IN ATENTIA FURNIZORILOR CARE INCHEIE CONTRACT PT. 2014

In vederea raportarii on-line a valorii consumate zilnic din fondul alocat, furnizorii care au aceasta obligatie trebuie sa se inroleze pentru accesul la noul site al CAS Ialomita. Pentru a obtine user-ul si parola de acces la acest serviciu de raportare on-line, se va completa "Declaratia angajament" accesibila pe site-ul actual al casei judetene, in doua exemplare, si se va depune la sediul CAS Ialomita, urmand ca datele necesare sa fie furnizate persoanei desemnate ca utilizator al serviciului, de comun acord asupra modului de transmitere a acestora.
Tipurile de furnizori care trebuie sa se inroleze in sistem sunt:
1. Furnizorii de medicamente (farmacii)
2. Furnizorii specialitate paraclinica (laboratoare de analize, de anatomie patologica, de radiologie-imagistica, de explorari functionale)
3. Furnizorii de medicina dentara (stomatologi)
4. Furnizorii de recuperare-reabilitare medicala din ambulatoriu.
Model declaratie angajament pt. raportare online a consumului