PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Despre cardul european04.02.2021

SERVICII MEDICALE PE BAZA CARDULUI DE SĂNĂTATE ELIBERAT DE MAREA BRITANIE


Modelele de carduri de sănătate emise de UK valabile pt. servicii medicale acordate în România unor asiguraţi britanici26.01.2021

DESPRE CARDUL EUROPEAN DE SĂNĂTATE ÎN CONTEXTUL BREXIT


Întrebări şi răspunsuri referitoare la accesul la servicii medicale, în contextul Brexit30.12.2020

ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE CARD EUROPEAN EMIS DE UK


Comunicare privind acordarea serviciilor asiguraţilor britanici pe baza unui card european emis de UK
Model declaraţie pe propria răspundere a asiguratului britanic cu card european UK


30.10.2020
îN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE

Informăm pe toţi deţinătorii de card european de sănătate sau pe asiguraţii care doresc să afle detalii despre acest document că informaţiile se pot căuta şi găsi exclusiv pe site-urile caselor de asigurări de sănătate de pe teritoriul României.


12.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR ŞI COLABORATORILOR CAS IALOMIŢA


Comunicat CAS Ialomița privind măsuri pentru reducerea riscului de infectare cu COVID-19 la sediul instituţiei28.02.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ŞI ASIGURAŢILOR


Comunicat CNAS - CAS Ialomița privind noul format de card european emis de Marea Britanie (UK)
Notificare UK noul format de card european emis de Marea Britanie (UK), precum şi noul model de CEASS britanic


04.02.2020

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE


Comunicat CAS Ialomița privind eliberarea cardului european duplicat


Model cerere de eliberare a cardului european duplicat


21.02.2020

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE


Ordin nr. 1151/12 dec. 2019 - procedura de eliberare, producere şi distribuţie a cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat


15.03.2019
PRELUNGIRE VALABILITATE CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE

Legea nr. 49/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prevede:

"Art. 330. Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii."


MODALITĂŢI DE ELIBERARE ŞI UTILIZARE A CARDULUI EUROPEAN DE SĂNĂTATE

ORDIN nr. 559 din 5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuiaDOCUMENTE NECESARE in vederea eliberarii Cardului European:

a) Cerere tip conform modelului anexat, de eliberare a Cardului European

b) copie document identitate.