PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Servicii medicale26.02.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Calendarele de raportare a serviciilor aferente lunii FEBRUARIE 2021, aşa cum vor fi configurate în PIAS23.02.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA FAMILIEI


CAS Ialomiţa reaminteşte prevederile actelor normative privind pachetele de servicii medicale pt. transport sanitar neasistat şi condiţiile în care pacienţii pot beneficia de aceste servicii


04.02.2021

SERVICII MEDICALE PE BAZA CARDULUI DE SĂNĂTATE ELIBERAT DE MAREA BRITANIE


Modelele de carduri de sănătate emise de UK valabile pt. servicii medicale acordate în România unor asiguraţi britanici26.01.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI LABORATOARELOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind modalitatea de completare a biletului detrimitere paraclinic pt. boli cronice, programe de sănătate şi monitorizare pacienţi COVID-1915.01.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Calendarele de raportare a serviciilor aferente lunii IANUARIE 2021, aşa cum vor fi configurate în PIAS12.01.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind activităţile suport incluse în plata "per capita" la medicina de familie


30.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind continuarea relaţiilor contractuale în Trim. I 2021 pt. toate domeniile de asistenţă medicală
Comunicare privind continuarea relaţiilor contractuale în Trim. I 2021 pt. furnizorii de servicii PNS
Comunicare privind prorogarea unor termene până la 31.03.2021
Comunicare privind modalitatea de acordare şi decontare a serviciilor în trim. I 2021
Comunicare modalitatea de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în trim. I 2021
Comunicare despre modificarea Ordinului 1882 privind monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor cu COVID19


30.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind acordarea serviciilor asiguraţilor britanici pe baza unui card european emis de UK
Model declaraţie pe propria răspundere a asiguratului britanic cu card european UK


04.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Vă reamintim că aveţi OBLIGAŢIA de a efectua investigaţiile paraclinice, conform prevederilor legale în vigoare, TUTUROR asiguraţilor care vi se adresează, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care a făcut recomandarea.

Obligaţia a fost instituită în urma aprobării Hotărârii de Guvern nr. 1007/2020 din 23 noiembrie 2020, privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.
Hotărârea de Guvern nr. 1007/2020, privind acordarea serviciilor paraclinice
16.11.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Au fost actualizate nomenclatoarele şi aplicaţiile SIUI în privinţa Bolilor infecto-contagioase cu izolare şi a Indemnizaţiei pentru concedii medicale corespunzătoare. Vă rugăm să vă actualizaţi aplicaţiile informatice de raportare a serviciilor prestate, precum şi nomenclatoarele, care pot fi descărcate online sau offline de pe acest site, la secţiunea "Programe pentru raportare"


23.10.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE


Informare privind modificarea modalităţii de completare a biletului de trimitere pt. investigaţii paraclinice


07.10.2020

NOUTĂŢI DE LA 1 OCT. 2020 - HG 820

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PNS

Informare privind decontarea din FNUASS a serviciilor acordate în cadrul Programelor Naţionale de Sănătate până la 31 dec.2020, conf. HG 820 din 1 oct. 2020

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Informare privind decontarea din FNUASS a serviciilor de eliberare a documentelor necesare în vederea încadrării în grad de handicap, conf. HG 820 din 1 oct. 2020
Informare privind obligaţia întocmirii unor evidenţe pt. cazurile în care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane, conf. HG 820 din 1 oct. 2020

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE

Informare privind contractarea ţi decontarea serviciilor paraclinice peste valoarea de contract, conf. HG 820 din 1 oct. 2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR

Informare privind modalitatea de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu, conf. HG 820 din 1 oct. 2020
Conţinutul HG 820 din 1 oct. 2020 de modificare a HG 140/2018


30.09.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale la distanţă începând cu data de 1 oct. 2020 (medicina de familie, ambulatoriul clinic)


30.09.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale începând cu data de 1 oct. 2020


29.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Comunicare privind obligativitatea folosirii cardului de sănătate la furnizorii de servicii medicale începând cu data de 1 iulie 2020


16.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Precizări privind termenele de acordare a concediilor medicale pentru carantină


12.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Precizări privind acordarea concediilor medicale pentru carantină

Ordinul MS nr. 1069 privind carantina


11.06.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS IALOMIŢA


Precizări privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale începând cu data de 15 mai 2020


29.05.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Dispoziții aplicabile în sistemul de sănătate pe perioadă determinată, în contextul epidemiei SARS-CoV-2 (click aici)


15.05.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Se mențin măsurile de limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus (click aici)14.05.2020

IN ATENTIA FURNIZORILOR ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS IALOMIŢA


Detalii privind HG 362 din 07 mai 2020 privind prelungirea termenului de aplicare a HG 140/2018 şi prorogarea unor termene până la 31 decembrie 2020


05.05.2020

IN ATENTIA MEDICILOR DIN AMBULATORIUL CLINIC DE SPECIALITATE
MOD DE PREZENTARE COD 12


Pentru respectarea prevederilor art. 12 din HG 252/2020 şi ale art. 3 din Ordinul comun MS-CNAS nr. 539/438/2020 privind acordarea serviciilor pe perioada stării de urgenţă, CNAS precizează că introducerea consultaţiilor fără bilet de trimitere se va face folosint modul de prezentare cu codul 12, care s-a modificat din „TELEMEDICINA” în „SERVICII STARE DE URGENŢĂ”.


24.04.2020

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE


Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă
Modele de declaraţii depuse la medicul de familie, anexe la Ord. 414/2020
ORDINUL nr. 414 din 11 martie 2020, privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei


16.04.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Modificări și completări ale reglementărilor privind condițiile și modul de acordare a concediilor medicale pentru carantină (click aici)


08.04.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Modalitatea de asigurare şi prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi în spital pe perioada stării de urgenţă


08.04.2020

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE


Modalitatea de acordare a serviciilor medicale şi a dispozitivelor medicale pe perioada stării de urgenţă


07.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Precizări ale CNAS privind înregistrarea serviciilor de monitorizare COVID19, în conformitate cu HG 252/2020


02.04.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Precizări referitoare la modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada stării de urgență (click aici)


02.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Precizările CNAS privind art. 5 din HG 252/2020: acordarea serviciilor fără semnarea lor cu cardul şi fără ridicarea în 72 de ore în PIAS

01.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA
NOUTĂŢI PE PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂOrdinul MS/CNAS nr. 539/437/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale pt. anii 2018-2019, pt. prorogarea unor termene şi pt. stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României
Hotărârea de Guvern nr. 252/01.04.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
Ordinul nr. 438/2020 al CNAS privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017


31.03.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS - Noi reglementări privind modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada stării de urgență (click aici)


24.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Ordinul nr. 403/2020 al CNAS privind regulile de confirmare pt. cazuri spitalizare continuă şi de zi
Ordinul nr. 402/2020 al CNAS şi 474/2020 al MS privind ănregistrarea şi raportarea pacienţilor în spitalizare continuă şi de zi


24.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ŞI ASIGURAŢILOR CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS - Modificări în modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada instituirii stării de urgență (click aici)


COMUNICAT CNAS - Medicii curanți vor decide cazurile pentru care se continuă tratamentele și investigațiile (click aici)


COMUNICAT - Noi reglementări privind modul de acordare a concediilor medicale (click aici)


26.02.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare CNAS privind acordarea concediului medical şi a indemnizaţiei pentru carantină


19.02.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare CAS Ialomiţa privind obligaţiile furnizorilor de asigurare a continuităţii activităţii


06.09.2018

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE - Activităţi de suport decontate prin plata "per capita"


Informare privind activităţile de suport decontate prin plata "per capita"


14.08.2018

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE - PROGRAMUL DE DIABET P5


Reamintirea responsabilităţilor medicilor de familie prin care se derulează Programul Naţional de Diabet Zaharat P5


17.07.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de acordare a recomandărilor pentru îngrijiri la domiciliu


12.06.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu - actualizare conform Ordin 397/836/201808.06.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. servicii clinice/ internare şi instrucţiuni de utilizare şi completare
Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. investigaţii paraclinice şi instrucţiuni de utilizare şi completare


03.04.2018

IN ATENŢIA SPITALELOR, A MEDICILOR PRESCRIPTORI DE RECOMANDĂRI PT. ÎNGRIJIRI LA DOMICILIUComunicat CAS Ialomiţa privind condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri la domiciliu

Anexa 30 A - Pachetul de servicii medicale de bază pt. îngrijiri medicale la domiciliu

Anexa 30 B - Pachetul de servicii medicale de bază pt. îngrijiri paliative la domiciliu

Anexa 31 A - Condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi modalităţile de plată

Anexa 31 B - Condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu şi modalităţile de plată

Anexa 31 C - Model de recomandare pt. îngrijiri medicale la domiciliu

Anexa 31 D - Model de recomandare pt. îngrijiri paliative la domiciliu27.11.2017

IN ATENTIA SPECIALIŞTILOR DIN SPITALE


Obligaţii contractuale privind finalizarea actului medical


27.11.2017

IN ATENTIA SPECIALIŞTILOR DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE


Obligaţii contractuale privind finalizarea actului medical


27.11.2017

IN ATENTIA MEDICILOR SPECIALIŞTI


Adresa CAS Ialomiţa privind sesizarea Colegiului Psihologilor din România
Sesizarea Colegiului Psihologilor din România