PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Medicamente22.02.2021

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A ASIGURAŢILOR INTERESAŢI DE PROGRAMUL PNS3 - Oncologie


Comunicat CNAS privind medicamentele IMFINZI (DCI: DURVALUMABUM), beneficii şi susţinere gratuită


14.01.2021

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Comunicare ANMDMR privind medicamentul BRIVIACT 10 mg/ml soluţie orală (brivaracetam): identificarea unor flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224)


Comunicare ANMDMR privind medicamentul ZERBAXA (ceftolozan/ tazobactam) g/ 0,50g pulbere pt. concentrat pt. soluţie perfizabilă: Retragere voluntară globală.


13.01.2021

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Comunicare ANMDMR privind administrarea de METAMIZOL: Risc de leziuni hepatice induse medicamentos


Comunicare ANMDMR privind medicamentul GLIOLAN (acid 5-aminolevulinic, 5-ALA). Ce este de făcut în cazul amânării intervenţiei chirurgicale, precum şi informaţii privind fluorescenţa la glioamele care nu sunt de grad înalt (non high-grade glioma)


09.11.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Comunicare ANMDMR privind medicamentul TECFIDERA (dimetil fumarat): recomandări actualizate ca urmare a raportării de cazuri de leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) apărută în conextul limfopeniei uşoare


Comunicare ANMDMR privind medicamentul EUTHYROX 100 µg comprimate (levotiroxină sodică), formula care conţine lactoză (vechea formulare): recomandări de monitorizare a pacienţilor care fac schimbări între formulări


Comunicare ANMDMR privind medicamentul GILENYA (fingolimod) - Recomandări actualizate pt. reducerea la minimum a riscului de apariţie a afectării hepatice indusă medicamentos


Comunicare ANMDMR privind medicamentul TOLPERISON: trebuie prescris numai în tratamentul simptomatic al spasticităţii după accident vascular cerebral la adulţi


07.10.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Informare privind modalitatea de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu, conf. HG 820 din 1 oct. 2020
Conţinutul HG 820 din 1 oct. 2020 de modificare a HG 140/2018


11.08.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Comunicare ANMDMR privind medicamentele care conţin LEUPRORELINĂ cu eliberare prelungită, prin formare de depozit cu privire la faptul că trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile de reconstituire şi administrare, pt. a reduce riscul de erori de manipulare care pot duce la lipsa de eficacitate


11.08.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Comunicare ANMDMR privind medicamentele care conţin 5-fluorouracil i.v. (5-FU), capecitabină sau tegafur, cu privire la testarea înaintea tratamentuluipt. identificarea pacienţilor cu deficienţă de DPD (dihidropirimidin dehidrogenază) cu risc crescut de toxicitate severă


24.07.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Comunicare ANMDMR privind suspendarea autorizaţiilor de punere pe piaţă pt. medicamentul MONURAL PEDIATRIC 2g granule pentru soluţie orală, Zambon S.p.A., Italia


02.06.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Lista de compensare în vigoare începând cu data de 01.06.2020.


11.05.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Comunicare ANMDMR privind medicamentul BRIVAL (brivudina) referitor la toxicitatea potenţial letală a fluoripirimidinelor în cazul în care sunt administrate cu puţin timp înainte sau în acelaşi timp cu brivudina sau utilizate în interval de 4 săptămâni de la încheierea tratamentului cu brivudină.


b>08.04.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Modalitatea de asigurare şi prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi în spital pe perioada stării de urgenţă


03.04.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Lista DCI din HG nr 720/2008 notate cu **, **^1, **^1Ω si **^1β ce se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis pe bază de prescripţie medicală


01.04.2020

IN ATENTIA PACIENŢILOR BENEFICIARI DE TRATAMENT FĂRĂ INTERFERON ŞI A PERSONALULUI MEDICAL


Procedura de lucru pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat

Lista FARMACIILOR din judeţul Ialomiţa pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat

16.03.2020

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDMR privind reconstituirea şi administrarea antirabic, inactivat (VERORAB)

12.03.2020

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


ORDIN MS/CNAS privind actualizarea listei de medicamente pentru Programele Naţionale de Sănătate

10.02.2020

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind medicamentul LEMTRADA (DCI Alemtuzumab) cu scopul de a informa profesioniştii din domeniul sănătăţii referitor la indicaţia terapeutică restricţionată, contraindicaţiile suplimentare şi măsurile de reducere la minimum a riscului.

10.02.2020

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind medicamentul ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (anidulafungin) referitor la actualizarea condiţiilor de păstrare a soluţiei perfuzabile pentru a specifica faptul că aceasta nu trebuie congelată

16.12.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind medicamentul BRIMICA GENUAIR 340 micrograme/ 12 micrograme pulbere de inhalat - seria 503R - referitor la o eroare în limba bulgară, în zona dedicată "Chenarul Albastru" (Blue-Box) de pe ambalajul secundar comun pentru România şi Bulgaria

16.12.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind medicamentul INCRELEX 10 mg/ml soluţie injectabilă (mercamină) referitor la riscul de neoplazie benignă şi malignă

11.09.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind produsele de nutriţie parenterală: este necesară protecţia împotriva luminii pt. a reduce riscul de apariţie a reacţiilor adverse grave la nou-născuţi prematuri

11.09.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind identificarea unei neconformităţi de calitate apărută după reconstituirea BERIATE (250, 500, 1000, 2000 UI) pulbere şi solvent pt. soluţie injectabilă sau perfuzabilă


30.08.2019

IN ATENȚIA ASIGURAȚILOR ȘI A MEDICILOR PRESCRIPTORI


Actele normative privind Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari au fost modificate de H. G. nr. 643, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 712/29.08.2019.

Potrivit hotărârii, începând cu data de 01.09.2019, ”beneficiarii Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”19.07.2019

IMPORTANT!!! IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Ordin nr.625 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate


04.07.2019

IMPORTANT!!! IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind retragerea autorizaţiilor de punere pe piaţă pt. medicamentele care conţin FENSPIRIDĂ. NU TREBUIE SĂ SE MAI PRESCRIE medicamente care conţin FENSPIRIDĂ, să se recomande pacienţilor întreruperea tratamentului şi utilizarea unopr tratamente alternative


04.07.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind medicamentul DARZALEX (daratumumab): risc de reactivare a virusului hepatitei B

04.07.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind ROACTEMRA (tocilizumab): cazuri rare de leziuni hepatice grave, inclusiv insuficienţă hepatică acută care necesită transplant hepatic

03.07.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind ADENURIC (febuxostat): Risc crescut de deces din cauză cardiovasculară şi mortalitate din toate cauzele la pacienţii trataţi cu febuxostat în cadrul studiului CARES


13.06.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare CNAS privind eliberarea medicamentelor prescrise pe denumire comercială, în cazul medicamentelor ce fac obiectul procedurilor de transfer a autorizaţiei de punere pe piaţă ca urmare a BREXIT-ului


10.06.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Modificări privind listele de medicamente aprobate pt. iunie 2019, acordate în programele naţionale de sănătate - Ordin 841/528 al MS / CNAS, publicat în M.O. nr. 187/ 07.06.2019


30.05.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la TYVERB (lapatinib): actualizare importantă a rezumatului caracterisiticilor produsului


30.05.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire retragerea autorizaţiei de punere a piaţă în UE pt. medicamentul LARTRUVO (olaratumab), datorită raportului nefavorabil beneficii-risc. Nu se mai administrează tratamentul la pacienţi noi şi se caută alte opţiuni la tratamentele în derulare.


21.05.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la faptul că, din cauza unui posibil risc crescut de apariţie a evenimentelor trombotice recurente,nu este recomandată administrarea apixaban (ELIQUIS), dabigatran exilat (PRADAXA), endoxaban (LIXIANA/ ROTEAS) şi rivaroxaban (XARELTO) la pacienţii cu sindrom antifosfolipidic nu


13.05.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la EUTHYROX comprimate (levotiroxină sodică), noua "formulare": monitorizarea pacienţilor care fac schimbarea între "formulari"


10.05.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la LEMTRADA (alemtuzumab): restricţionarea utilizării ca urmare a preocupărilor serioase privind siguranţa


10.05.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la DOMPERIDONĂ - recomandări pt. reducerea riscurilor cardiace, Motilum 10mg comprimate filmate, Domotil 10mg comprimate orodispersabile, Oroperidys 10mg comprimate orodispersabile


10.05.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la identificarea unei neconformităţi de calitate apărută după reconstituirea HAEMOCOMPLETTAN P1g pulbere pt. soluţie injectabilă/ perfuzabilă


25.03.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la suspendarea autorizaţiei dfe pe piaţă pt. medicamente care conţin FENSPIRIDA din cauza riscului de prelungire a intervalului QT.


25.03.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la riscul crescut de eşec terapeutic de transmiterea infecţiei HIV de la mama la copil în timpul trimestrelor doi şi trei de sarcină, asociat medicamentului GENVOYA.


26.02.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la medicamentele care conţin CARBIMAZOL sau TIAMAZOL, referitoare la riscul de apariţie a pancreatitei acute şi recomandări importante privind contracepţia.


25.02.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la rezultatele unui studiu post-autorizare asupra medicamentului LARTRUVO (olaratumab), rezultate care nu au confirmat beneficiul clinic pentru indicatia aprobata.


18.02.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la recomandărileconsolidate cu prive la prevenirea sarcinii pe durata utilizării MICOFENOLATULUI DE MOFETIL.


13.02.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la riscul apariţiei gangrenei Fournier asociat cu administrarea inhibitorilor cotransportorului 2 de sodiu-glucoză (SGL T2i).


05.02.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM cu privire la măsurile suplimentare pt. consolidarea restricţiilorexistente pt. soluţiile perfuzabile care conţin hidroxietil amidon (HES).


04.02.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare Eli Lilly Romania SRL privind rezultatele studiului aupra medicamentului LARTUVO (DCI OLARATUMAB), în vederea unei decizii pt. tratamentul pacienţilor cu sarcoame de ţesuturi moi în stadiu avansat.


09.01.2019

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare ANMDM despre datele actualizate privind utilizarea medicamentului Keppra (levetiracetam) în timpul sarcinii


22.11.2018

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Informare CNAS privind programul-suport pt. optimizarea derulării Contractului Cost-Volum Brilique pt. pacienţii cu SCA şi stent


06.11.2018

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicat ANMDM: Medicamente care conţin Valproat şi derivaţi: Noi restricţii de administrare şi aplicare; aplicarea Programului de prevenire a sarcinii


06.11.2018

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicat ANMDM: Ozurdex 700 micrograme implant intravitrean (dexametazonă): particulă de silicon observată în implant în timpul inspecţiei


30.10.2018

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicat ANMDM: Adăugarea unei noi atenţionări referitoare la riscul de anevrism aortic şi disecţie aortică, asociate cu utilizarea de Fluoroquinolone cu administrare pe cale sistemică şi inhalatorie


30.10.2018

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicat ANMDM: Retinoizi cu administrare pe cale orala ţo topică - actualizări cu privire la teratogenicitate şi tulburări neuropsihice


26.09.2018

IN ATENTIA prescriptorilor şi farmaciilor


Lista produselor biologice (DCI_uri) cuprinse în HG 720/2008 actualizată la 14 septembrie 2018


18.09.2018

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicat ANMDM: Raportarea unor cazuri de hidrocefalie comunicantă, neasociată cu meningită sau hemoragie la pacienţii aflaţi în tratament cu medicamentul SPINRAZA - nusinersen (inclusiv copii)


22.08.2018

IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicat ANMDM: Soluţii perfuzabile care conţin hidroxil de amidon (HES) - noi măsuri pt. consolidarea restricţiilor existente din cauza riscului crescut de insuficienţă renală şi mortalitate la pacienţii aflaţi în stare critică sau sepsis.


14.08.2018

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE - PROGRAMUL DE DIABET P5


Reamintirea responsabilităţilor medicilor de familie prin care se derulează Programul Naţional de Diabet Zaharat P526.07.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE


Ordin MS - CNAS din 23.07.2018 privind modificarea prescripţiilor pt. medicamente şi valabilitatea celor deja prescrise19.07.2018

IN ATENTIA prescriptorilor şi farmaciilor


Lista produselor biologice (DCI_uri) cuprinse în HG 720/2008 actualizată la 26 iulie 2018


19.07.2018

IN ATENTIA prescriptorilor şi farmaciilor


Lista produselor biologice (DCI_uri) cuprinse în HG 720/2008 actualizată la zi


19.07.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Comunicare CAS privind modificarea pragului venituri din pensii la 990 lei, pt. Programul de compensare cu 90%
HG 537/2018 privind modificarea pragului venituri din pensii la 990 lei, pt. Programul de compensare cu 90%


12.06.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu - actualizare conform Ordin 397/836/2018


03.04.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM referitoare la medicamentul ACUZZIDE FORTE 20 mg/12,5 mg : lipsă inscripţionare "PD 220"


03.04.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM referitoare la medicamentul DORETA EP 75 mg/ 650 mg : retragere de pe piaţă, dificultăţi în gestionarea supradozajului


23.03.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM referitoare la medicamentul PANADOL ARTRO 665mg (paracetamol), comprimate cu eliberare prelungită: retragerea de pe piaţă din cauza complexităţii şi dificultăţii de gestionare a supradozajului


15.03.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM referitoare la medicamentul LYNPARZA (olaparib): riscul apariţiei erorilor de medicaţie asociată introducerii unei noi forme farmaceutice


02.03.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM referitoare la medicamentul ESMYA 5 mg, noi atenţionări privind leziunile hepatice grave


20.02.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM referitoare la registrul sarcini pentru ellaOne (ulipristal acetat 30 mg) - supraveghere dupa punerea pe piata.


12.01.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Informare ANMDM referitoare la recomandările modificate privind contracepţia pentru medicamentele care conţin MICOFENOLAT


02.02.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR

Comunicat CNAS privind reintroducerea regulii "Asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat" şi modificarea schemei terapeutice N06BX13 Idebenonum


10.01.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Informare ANMDM privind erori de medicatie pentru medicamentul ELIGARD


10.01.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Informare ANMDM privind noi contraindicatii pentru medicamentul ENTEROL


10.01.2018

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


Informare ANMDM privind substanţele de contrast care conţin GADOLINIUM