PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Furnizori C.A.S.IL
Liste contracte valide
Deconturi lunareActualizat la 04.03.2021

BENEFICIARI STIMULENT DE RISC PT. ANUL 2020


Lista furnizorilor aflaţi în contract cu CAS Ialomiţa care au beneficiat de stimulent de risc pt. anul 2020MEDICINA DE FAMILIELista medici de familie care înlocuiesc la data de 18.11.2020Date de contact cabinete şi medici de familie în contract cu CAS Ialomiţa

Lista medici de familie care au prelungit contractele pt. trim. I 2021
Lista contractelor pt. centre de permanenţă, valabile pt. trim. I 2021
Lista contractelor pt. monitorizarea stării de sănătate, valabile pt. trim. I 2021

Mişcări de medici de familie înregistrate la 08 feb. 2021
Mişcări de medici de familie înregistrate în ian., feb. 2021

Deconturi monitorizarea stării de sănătate - ianuarie 2021
Deconturi medicină de familie - ianuarie 2021
Deconturi centre de permanenţă - ianuarie 2021Arhiva informaţii contracte Medicină de familie şi Centre de permanenţă 2020
Arhiva deconturi Medicină de familie 2020
Arhiva deconturi Centre de permanenţă 2020


Arhiva informaţii Medicină de familie şi Centre de permanenţă 2019


AMBULATORIUL CLINIC DE SPECIALITATELista furnizorilor de servicii în ambulatoriul CLINIC valabilă la 01.01.2021

Ambulatoriul de specialitate din Spitalul Municipal Slobozia, valabil la 01.02.2021
Ambulatoriul de specialitate din Spitalul Municipal Feteşti, valabil la 01.02.2021
Ambulatoriul de specialitate din Spitalul Orăşenesc Ţăndărei, valabil la 01.02.2021
Ambulatoriul de specialitate din Spitalul Municipal Urziceni, valabil la 01.02.2021
Program de lucru Cabinet Diabet Diabecore
Arhiva informaţii contractare ambulatoriul clinic de specialitate 2020

Arhiva deconturi ambulatoriul clinic de specialitate 2020


Arhiva informaţii ambulatoriul clinic de specialitate 2019


AMBULATORIUL PARACLINIC (LABORATOARE)Datele de contact ale laboratoarelor în contract cu CAS Ialomiţa
Valoarea contract paraclinic - februarie 2021
Valoarea contract hemoglobină glicozilată - februarie 2021
Valoarea contract paraclinic - ianuarie 2021

Decont paraclinic - ianuarie 2021
Decont hemoglobina glicozilata - ianuarie 2021Arhiva informaţii contractare paraclinic 2020
Arhiva deconturi paraclinic 2020


Arhiva informaţii paraclinic 2019

FARMACIILista FARMACIILOR din judeţul Ialomiţa pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat

Date contact farmacii care au contract la data de 17.02.2021
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - februarie 2021
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - ianuarie 2021


Deconturi farmacii cu circuit deschis - ianuarie 2021
Arhiva informaţii farmacii 2020
Arhiva deconturi farmacii 2020


Arhiva informaţii farmacii 2019


RECUPERARE ÎN AMBULATORIUDate de contact furnizori ambulatoriu de recuperare-reabilitare
Valori contract recuperare - trim. I 2021

Deconturi recuperare - ianuarie 2021
Arhiva informaţii contracte recuperare 2020
Arhiva deconturi recuperare 2020


Arhiva informaţii recuperare 2019

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
Date de contact ale furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu

Valori contract îngrijiri la domiciliu - pt. luna ian. 2021Deconturi îngrijiri la domiciliu - ianuarie 2021Arhiva informaţii contracte îngrijiri la domiciliu 2020
Arhiva deconturi îngrijiri la domiciliu 2020


Arhiva informaţii îngrijiri la domiciliu 2019

STOMATOLOGIEValori contractare stomatologie - februarie 2021
Valori contractare stomatologie - ianuarie 2021

Deconturi stomatologie - ianuarie 2021Arhiva informaţii contracte stomatologie 2020
Arhiva deconturi stomatologie 2020


Arhiva informaţii stomatologie 2019


PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE


Date contact furnizori servicii dializă în contract cu CAS Ialomiţa
Valoare contract furnizori dializă - ian., feb. 2021
Valoare contract furnizori dializă - ian.2021
Valoare contract furnizori programe naţionale de sănătate - ian.2021

Situaţia indicatorilor fizici de eficienţă PNS - ianuarie 2021Deconturi programe naţionale de sănătate - ianuarie 2021Arhiva informaţii contracte dializă 2020
Arhiva deconturi PNS 2020


Arhiva informaţii PNS 2019DISPOZITIVE MEDICALELista Furnizori de dispozitive medicale cu contractul prelungit la 01.01.2021


Plăţi dispozitive medicale - februarie 2021 - grupate pe tipuri de dispozitive medicale
Decont dispozitive medicale - februarie 2021

Plăţi dispozitive medicale - ianuarie 2021 - grupate pe tipuri de dispozitive medicale
Decont dispozitive medicale - ianuarie 2021Arhiva deconturi dispozitive medicale 2020
Arhiva informaţii dispozitive medicale 2019


AMBULANŢEDate contact AMBULANŢE - 01 ian. 2021
Valori de contract pentru ambulanţe - ian., feb. 2021Deconturi ambulanţe - ianuarie 2021Arhiva informaţii contracte ambulanţe 2020
Arhiva deconturi ambulanţe 2020


Arhiva informaţii ambulanţe 2019


UNITĂŢI SANITARE CU PATURI (SPITALE)Date contact pt. spitale - feb. 2021
Mişcări medici secţii spitale - la 23.02.2021

Sume contractate pt. spitale - ianuarie-februarie 2021Informaţii de interes pt. spitale afişate în 2020
Arhiva deconturi spitale 2020