PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Date de contactDATE CONTACT TEMPORARE

Din cauza unor probleme tehnice independente de instituţia noastră (un cablu defect), nu mai sunt funcţionale toate numerele de telefon cunoscute. Putem fi contactaţi prin:

TELEFON : 0243 - 232661
FAX: 0243 - 232750

ADRESA: Str. Matei Basarab, nr. 175 SLOBOZIA, Jud. Ialomita Cod 920092


E - mail:
relpub@casil.ro - pentru relatii publice

raportari.cm@casil.ro - pentru raportari concedii medicale in format electronic

asigurati@casil.ro - pentru trimiterea documentelor în format electronic (copii documente identitate, formulare etc.)


CONTURI TREZORERIE:

RO63TREZ39126210505XXXXX pt. contributie de asigurari sociale de sanatate (5,5%) datorata de persoane straine

RO98TREZ3912621050303XXX pt. contributie pentru concedii si indemnizatii (0,85%) datorata de persoane fizice, patroni, liber profesionisti etc.