PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Asigurari sociale de sanatate15.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR ŞI FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Ordinul 1549 din 2018 - Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat


23.01.2018

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

Cerere şi declaraţie pentru persoane fără venit - Model formular F2
Cerere şi declaraţie pentru persoane coasigurate (soţ/ soţie; părinte) - Model formular F3


30.04.2013

IN ATENTIA ASIGURATILOR


Documentele justificative necesare pt. obtinerea adeverintei de asigurat

Model de adeverinta de salariat
Imputernicire de reprezentare la CAS Ialomita
Cerere pt. elevi si studenti
Cerere pt. persoanele fara venituri in ultimii 5 ani
Declaratie pt. coasigurati


25.06.2012

IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR


Comunicat privind colectarea contributiilor la FNUASS ale persoanelor fizice de catre ANAF si detalierea conturilor corespunzatoare


Normele de aplicare a Contractului Cadru 2012Normele de aplicare a Contractului Cadru 2011 (de la 01.06.2011)Contractul Cadru 2010
Normele de aplicare a Contractului Cadru 2010Programe Nationale de Sanatate - norme tehnice 2008

Proiect contract cadru 2008

Ordinul nr. 522/27.03.2008 al MSP si nr. 236/27.03.2008 al CNAS de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008

Precizari privind eliberarea formularului E112 - "Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru asigurarea de boala - maternitate"

Ordinul 617/13.08.2007 pt. aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pt. dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pt. aplicarea masurilor de executare silita pt. incasarea sumelor datorate la FNUASS

Ordinul 994/354 din 4 iun. 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea st�rii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara

Hotararea Nr. 1842 din 21 decembrie 2006-partea I --pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Norme 2007 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007

ORDONANTA nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale (actualizata pana la data de 5 noiembrie 2006)

ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale (actualizat pana la data de 10 mai 2004)

ORDIN nr. 1.044 din 25 august 2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medicodentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala