PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Concedii si indemnizatii(CM)28.01.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI DE CERTIFICATE MEDICALE


Comunicat CNAS privind emiterea deciziilor de izolare şi carantină şi eliberarea concediilor mediclae corespunzătoare de către medicii curanţi.
Detalii privind deciziile de izolare şi carantină şi eliberarea concediilor mediclae corespunzătoare


25.09.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI DE CERTIFICATE MEDICALE


Ordinul comun MS/CNAS nr. 1602/946/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (modificare Cerere-tip de solicitare a indemnizaţiei). Ordinul comun nr. 1602/946/2020


10.09.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI DE CERTIFICATE MEDICALE


vă facem cunoscut faptul că în M.OF. nr. 820/07.09.2020 a apărut Ordinul comun MS/CNAS nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Ordinul comun nr. 1546/938/2020


14.08.2020

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR


OUG 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate


Ordinul MS - CNAS nr 1395/830/2020 din 6 august 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (include modelele de cerere)


04.08.2020

COMUNICAT CNAS


COMUNICAT - CNAS Reglementări privind acordarea certificatelor de concediu medical pentru carantină și izolare (click aici)


16.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Precizări privind termenele de acordare a concediilor medicale pentru carantină


12.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Precizări privind acordarea concediilor medicale pentru carantină

Ordinul MS nr. 1069 privind carantina


24.04.2020

IN ATENTIA ANGAJATORILOR


Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă.
Model adeverinţă pentru CM emisă de angajator, anexa 7 la Norme


24.04.2020

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE


Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă
Modele de declaraţii depuse la medicul de familie, anexe la Ord. 414/2020
ORDINUL nr. 414 din 11 martie 2020, privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei


16.04.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Modificări și completări ale reglementărilor privind condițiile și modul de acordare a concediilor medicale pentru carantină (click aici)30.03.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale au intrat în vigoare (click aici)

Model Adeverinţă eliberată de angajator pentru concedii şi indemnizaţii (CM)

Model editabil (Word) de Adeverinţă eliberată de angajator pentru concedii şi indemnizaţii (CM)23.03.2020

COMUNICAT - Noi reglementări privind modul de acordare a concediilor medicale (click aici)


23.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A ANGAJATORILOR


Reglementări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pe perioada stării de urgenţă


26.02.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare CNAS privind acordarea concediului medical şi a indemnizaţiei pentru carantină


Ordonanta de urgenta nr. 99 din decembrie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Ordonanta de urgenta nr. 3 din 08 februarie 2018 privind unele masuri fiscal-bugetare (nivel contributii sociale la concedii medicale)

ORDIN Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordonanta de urgenta nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Ordinul nr. 429/112/471 din 11 mai 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art 51 (alin.3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Ordinul nr. 430/470 din 11 mai 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

ORDIN Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate

ORDONANTA nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale (actualizata pana la data de 5 noiembrie 2006)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate