PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

FormulareActualizat la 08.06.2018

08.06.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. servicii clinice/ internare şi instrucţiuni de utilizare şi completare
Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. investigaţii paraclinice şi instrucţiuni de utilizare şi completare


FORMULARE UNICE PE ŢARĂ DE RAPORTARE A ACTIVITĂŢII FURNIZORILOROrdinul CNAS nr. 881/23.04.2018 de aprobare a formularelor unice pe ţară, pentru raportarea activităţii furnizorilor de servicii medicale în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătat, potrivit contractelor de furnizare de servicii, valabile în anul 2018

Formulare pt. medicina de familie, anexele 1a - 1j

Formulare pt. medicina de familie, anexa 7

Formulare pt. ambulatoriul clinic de specialitate, anexele 2a - 2f

Formulare pt. ambulatoriul paraclinic de specialitate, anexa 2g

Formulare pt. medicina dentară, anexele 2h - 2k

Formulare pt. ambulatoriul de recuperare, anexa 2l

Formulare pt. acupunctură şi borderouri, anexele 2m - 2n

Formulare pt. spitale anexele 3a - 3k

Formulare pt. transport sanitar (ambulanţe) anexele 4a - 4c

Formulare pt. îngrijiri la domiciliu anexele 5a - 5f

Formulare medicamente anexele 8a - 8c