PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Formulare Europene E***Actualizat la 01.07.2019

Informaţii despre eliberarea formularelor europene


1. LEGISLATIA APLICABILA :
ORDIN nr. 592 din 26 august 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 (pe care o găsiţi mai jos)

2. DOCUMENTE NECESARE in vederea eliberarii:

a) Cerere tip conform modelului de mai jos;
b) Documente anexă.

Proiect de norme metodologice pentru aplicarea regulamentelor CEE nr.1408/1971 si nr.574/1972

Normele metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor europene

Model editabil (Word) de cerere de eliberare a unui formular european

Lista formularelor europene şi precizări privind fiecare tip de formular european