PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Furnizori
FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE IN CONTRACT CU CAS IALOMITA26.02.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Calendarele de raportare a serviciilor aferente lunii FEBRUARIE 2021, aşa cum vor fi configurate în PIAS15.01.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Calendarele de raportare a serviciilor aferente lunii IANUARIE 2021, aşa cum vor fi configurate în PIAS12.01.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind activităţile suport incluse în plata "per capita" la medicina de familie


30.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind continuarea relaţiilor contractuale în Trim. I 2021 pt. toate domeniile de asistenţă medicală
Comunicare privind continuarea relaţiilor contractuale în Trim. I 2021 pt. furnizorii de servicii PNS
Comunicare privind prorogarea unor termene până la 31.03.2021
Comunicare privind modalitatea de acordare şi decontare a serviciilor în trim. I 2021
Comunicare modalitatea de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în trim. I 2021
Comunicare despre modificarea Ordinului 1882 privind monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor cu COVID19


16.11.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Au fost actualizate nomenclatoarele şi aplicaţiile SIUI în privinţa Bolilor infecto-contagioase cu izolare şi a Indemnizaţiei pentru concedii medicale corespunzătoare. Vă rugăm să vă actualizaţi aplicaţiile informatice de raportare a serviciilor prestate, precum şi nomenclatoarele, care pot fi descărcate online sau offline de pe acest site, la secţiunea "Programe pentru raportare"


03.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CU OBLIGAŢIE DE ACREDITARE ANMCS


Anunţ din partea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu


02.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢAPrecizările CNAS privind art. 5 din HG 252/2020: acordarea serviciilor fără semnarea lor cu cardul şi fără ridicarea în 72 de ore în PIAS

24.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Ordinul nr. 403/2020 al CNAS privind regulile de confirmare pt. cazuri spitalizare continuă şi de zi
Ordinul nr. 402/2020 al CNAS şi 474/2020 al MS privind ănregistrarea şi raportarea pacienţilor în spitalizare continuă şi de zi


03.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CU OBLIGAŢIE DE ACREDITARE ANMCS


Comunicat CAS Ialomița privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu
Informare din partea ANMCS privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu
Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii în procesul de acreditare
Anexe la Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii în procesul de acreditare (modele de documente)


26.02.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare CNAS privind acordarea concediului medical şi a indemnizaţiei pentru carantină


19.02.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare CAS Ialomiţa privind obligaţiile furnizorilor de asigurare a continuităţii activităţii


20.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicat continuarea relaţiilor contractuale în trimestrul I 2020


20.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicat privind prorogarea termenelor din HG 140/2018 până la 31.03.202026.08.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE SUNT ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Pentru a îndeplini prevederile Contractului-cadru pentru anii 2018-2019, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a afişa pe suport hârtie sau sisteme de afişaj digital la sediul furnizorului, precum şi pe pagina web a acestuia, a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare contractate, după caz, în formatul stabilit de CNAS.
Vă punem la dispoziţie machetele pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, pentru afişare la sediul furnizorului de servicii medicale.
Machetele pot avea mai multe pagini, vă rugăm să le consultaţi şi să le afişaţi pe toate.
Macheta afişare informaţii asistenţă medicală primară

Macheta afişare informaţii ambulatoriul clinic

Macheta afişare informaţii ambulatoriul paraclinic şi radiologie

Macheta afişare informaţii asistenţă spitalicească

Macheta afişare informaţii ambulatoriul de recuperare

Macheta afişare informaţii medicină dentară

Macheta afişare informaţii asistenţă medicală de recuperare în sanatorii şi preventorii08.05.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE SUNT ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Pentru a îndeplini prevederile Contractului-cadru pentru anii 2018-2019, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a afişa pe suport hârtie sau sisteme de afişaj digital la sediul furnizorului, precum şi pe pagina web a acestuia, a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare contractate, după caz, în formatul stabilit de CNAS. Vă punem la dispoziţie machetele pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, pe care vă rugăm să le adaptaţi la situaţia corespunzătoare contractului încheiat cu CAS Ialomiţa. Machetele pot avea mai multe pagini, vă rugăm să le consultaţi şi să le afişaţi pe toate.
Macheta afişare informaţii asistenţă primară

Macheta afişare informaţii ambulatoriul clinic

Macheta afişare informaţii ambulatoriul paraclinic şi radiologie

Macheta afişare informaţii asistenţă spitalicească

Macheta afişare informaţii ambulatoriul de recuperare

Macheta afişare informaţii medicină dentară


21.03.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE VOR SĂ INTRE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

. Începând cu sesiunea de contractare aferentă Contractului Cadru pentru anii 2018-2019, documentele necesare pentru dosarul de contractare nu se vor mai prezenta pe suport hârtie, ci vor fi scanate şi semnate electronic de către reprezentantul legal al furnizorului, urmând a fi trimise pe adresa de mail dedicată doc.contract@casil.ro.
. Pentru a fi luate în considerare, mesajele mail vor avea la subiect obligatoriu precizat domeniul de asistenţă medicală pentru care se solicită contractare, de exemplu:
MF – medicina de familie
CLINIC – ambulatoriul clinic de specialitate
PARA – ambulatoriul paraclinic (laboratoare, imagistică etc.)
SPITAL – spitale
DOM – îngrijiri la domiciliu
DISP – dispozitive medicale
AMB – ambulanţă
FARM – farmacii
RECA – recuperare în ambulatoriu
STOMA – stomatologie
. Orice mesaj care nu are subiectul legat de documentele de contractare sau nu va avea menţionat domeniul de asistenţă medicală pentru care se trimit documentele, va fi şters şi, în consecinţă, nu va fi luat în considerare.
. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi persoanei responsabile de contractare din cadrul CAS Ialomiţa sau Compartimentului IT pentru alte probleme tehnice.