PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE
PROTOCOALE TERAPEUTICE


04.12.2020

IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Ordinul MS nr. 2054/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pt. aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
26.08.2019

IN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI - Comunicare privind aprobarea formularelor specifice pt. verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, aplicabile în cadrul programelor naţionale de sănătate


Ordinul 639 din 06.08.2019 care conţine cele 5 formulare specifice actualizate
25.06.2019

IN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI, - Comunicare privind publicarea Protocoalelor terapeutice pt. prescrierea medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări de sănătate


Comunicare privind publicarea în M.O. şi pe site-ul CNAS a protocoalelor terapeutice pt. prescrierea medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări de sănătate Lista protocoalelor terapeutice pt. prescrierea medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări de sănătate


25.09.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI, PEDIATRI ŞI REUMATOLOGI - Precizări protocol L039M


Informare privind protocolul L039M - PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ, privind utilizarea unor agenţi biologici


06.09.2018

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI SPECIALIŞTI - Modificarea protocoalelor de prescriere


Informare privind modificarea şi completarea protocoalelor de prescriere aprobate prin Ordinul nr. 1301/2008 , în luna august 2018