PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

CONTRACTARE C.A.S. IALOMITA

04.02.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA FAMILIEI


Furnizori eligibili în sesiunea de contractare pt. furnizori de medicina familiei în luna februarie 2021


01.02.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA FAMILIEI


CAS Ialomiţa declară deschisă o sesiune de contractare pt. furnizori de medicina familiei în luna februarie 2021, care se va derula conform calendarului din documentul afişat aici


30.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind continuarea relaţiilor contractuale în Trim. I 2021 pt. toate domeniile de asistenţă medicală
Comunicare privind continuarea relaţiilor contractuale în Trim. I 2021 pt. furnizorii de servicii PNS


16.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Informare privind condiţiile de continuare a relaţiilor contractuale în trim. I 202129.10.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Informare privind încheierea contractelor de monitorizare a pacienţilor cu boli infectocontagioase

Anexa 3 la contract - Model formular raportare a activităţii, Centralizator lunar al serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor suspecte/ diagnosticate COVID19


16.10.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII FARMACEUTICE


Furnizori de servicii farmaceutice în circuit deschis eligibili la data de 16 oct. 2020


05.10.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII FARMACEUTICE


CAS Ialomiţa declară deschisă o sesiune de contractare pt. furnizori de medicamente cu şi fără contribuţie personală, care se va derula conform calendarului din documentul afişat mai jos


14.05.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind prelungirea relaţiilor contractuale pe perioada 15 mai 2020 - 31 decembrie 2020


03.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CU OBLIGAŢIE DE ACREDITARE ANMCS


Anunţ din partea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu


03.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CU OBLIGAŢIE DE ACREDITARE ANMCS


Comunicat CAS Ialomița privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu
Informare din partea ANMCS privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu
Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii în procesul de acreditare
Anexe la Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii în procesul de acreditare (modele de documente)


31.01.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CU SPECIALITĂȚI CLINICE NEUROLOGIE ȘI NEFROLOGIE


Comunicat CAS Ialomița privind deschiderea sesiunii de contractare începând cu 03 februarie 2020 pentru ambulatoriul clinic de specialitate,specialitățile neurologie și nefrologie


23.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicat privind calendarul sesiunii de contractare din luna decembrie 2019 pentru trimestrul I 2020


11.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

PRELUNGIREA RELAŢIILOR CONTRACTUALE IN TRIM. I 2020

SPITALE

Adresa continuare relaţii contractuale 2020 spitale
Model cerere 2020 spitale
Declaratie 2020 spitale
Anexa 5 - Declaratie 2020 spitale

PARACLINIC

Adresa continuare relaţii contractuale 2020 laboratoare paraclinice
Model cerere 2020 laboratoare paraclinice

ÎNGRIJIRI DOMICILIU

Model cerere 2020 îngrijiri domiciliu
Anexa 7 program de lucru 2020 îngrijiri domiciliu
Anexa 44 declaraţie program de lucru 2020 îngrijiri domiciliu

MEDICINA DE FAMILIE

Model cerere 2020 medicină de familie
Condiţii eligibilitate 2020 medicină de familie

DISPOZITIVE MEDICALE

Model cerere 2020 dispozitive medicale
Condiţii eligibilitate 2020 dispozitive medicale
Declaraţie 2020 dispozitive medicale

RECUPERARE

Model cerere 2020 recuperare
Condiţii eligibilitate 2020 recuperare
Declaraţie 2020 recuperare

STOMATOLOGI

Model cerere 2020 stomatologie
Condiţii eligibilitate 2020 stomatologie
Declaraţie 2020 stomatologie

AMBULANŢE

Adresa continuare relaţii contractuale trim. I 2020 - ambulanţe
Model cerere prelungire 2020 - ambulanţe
Anexa 1 - ambulanţe

AMBULATORIU CLINIC DE SPECIALITATE

Adresa continuare relaţii contractuale trim. I 2020 - ambulatoriu clinic
Model cerere prelungire 2020 - ambulatoriu clinic
Anexele 2 şi 3 pt. personal - ambulatoriu clinic

DIALIZA

Adresa continuare relaţii contractuale trim. I 2020 - dializa
Model cerere prelungire 2020 - dializa
Anexele 1 şi 2 pt. personal - dializa
Anexa 3 contracte - dializa
Anexa 4 aparatura - dializa

PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE SPITAL

Model cerere prelungire 2020 - PNS
Anexele 1 şi 2 pt. personal - PNS

FARMACII

Adresa continuare relaţii contractuale trim. I 2020 - farmacii
Documente necesare prelungirii contractului pt. trim. I 2020 - farmacii

12.07.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

LISTELE FURNIZORILOR ELIGIBILI (ADMIŞI) ÎN FAZA DE CONTRACTARE IULIE 2019

MEDICINA DE FAMILIE - Lista furnizorilor eligibili - iulie 2019

DISPOZITIVE MEDICALE - Lista furnizorilor eligibili - iulie 2019

DISPOZITIVE MEDICALE - Lista furnizorilor aflaţi în contract, care solicită prelungirea contractului - iulie 2019

FARMACII - Lista furnizorilor eligibili - iulie 2019

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU- Lista furnizorilor eligibili - iulie 2019

RECUPERARE ÎN AMBULATORIU- Lista furnizorilor eligibili - iulie 2019

STOMATOLOGIE - Lista furnizorilor eligibili - iulie 2019

AMBULATORIU CLINIC- Lista furnizorilor eligibili - iulie 2019

AMBULATORIU PARACLINIC- Lista furnizorilor eligibili - iulie 2019

11.07.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - SESIUNE CONTRACTARE august-decembrie 2019Calendarul sesiunii de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală pentru perioada august-decembrie 2019


Actualizare la calendarul sesiunii de contractare pentru furnizorii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, perioada august-decembrie 2019


Clauze suplimentare propuse de CAS Ialomiţa la contractele/actele adiţionale pt. anul 201901.07.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - SESIUNE CONTRACTARE 2019Comunicare privind sesiunea de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală pentru perioada august-decembrie 2019 şi calendarul sesiuniiComunicare privind sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii medicale acordate asiguraţilor în cadrul programelor naţionale de sănătate, pentru perioada august-decembrie 2019 şi calendarul sesiunii


IMPORTANT! Documentele necesare şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de furnizorii noi se găsesc pe acest site, în secţiunea "CONTRACTARE", pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală

01.07.2019

CONTRACTARE IULIE 2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE CARE DORESC SĂ INTRE ÎN RELAŢII CONTRACTUALE CU CAS IALOMIŢA DUPĂ DATA DE 01.08.2019


Documentaţie şi opis MEDICINA DE FAMILIE, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi de servicii de medicina familiei

Documentaţie şi opis FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi de medicameten (farmacii)

Documentaţie şi opis PARACLINIC (LABORATOARE), privind dosarul necesar pentru furnizorii noi de servicii de laborator

Documentaţie şi opis PARACLINIC (RADIOLOGIE/IMAGISTICĂ), privind dosarul necesar pentru furnizorii noi de servicii de radiologie

Documentaţie şi opis DISPOZITIVE MEDICALE, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi

Documentaţie şi opis ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi

Documentaţie şi opis SPITALE, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi

Documentaţie şi opis STOMATOLOGIE, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi

Documentaţie şi opis AMBULATORIUL CLINIC, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi

Documentaţie şi opis AMBULANŢĂ, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi

Documentaţie şi opis RECUPERARE, privind dosarul necesar pentru furnizorii noi25.06.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - Prorogarea unor termene până la 31 decembrie 2019IMPORTANT! Comunicare despre HG 416 din 20 iunie 2019 privind prorogarea unor termene până la 31 decembrie 201919.06.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - CONTINUARE RELAŢII CONTRACTUALE începând cu data de 01.07.2019Detalii privind prelungirea relaţiilor contractuale cu CAS Ialomiţa după data de 01.07.201926.03.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE -CONTINUARE RELAŢII CONTRACTUALE TRIM. II 2019Comunicat privind prelungirea relaţiilor contractuale cu CAS Ialomiţa pt. perioada aprilie-iunie 201925.03.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - PROROGAREA termenelor prevăzute de HG 140/2018Comunicare privind prorogarea termenelor din HG 140/201825.03.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - PRELUNGIREA termenului de aplicare a HG 155/2017 privind aprobarea PNSComunicare privind prelungirea termenului de aplicare a HG 155/201717.12.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - PRELUNGIREA CONTRACTELOR CU CAS IALOMIŢA - Informare privind acreditareaComunicare privind situaţia acreditării furnizorilor în vederea încheierii contractelor în anul 201911.12.2018

CONTRACTARE 2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE CARE DORESC PRELUNGIREA RELAŢIILOR CONTRACTUALE CU CAS IALOMIŢA DUPĂ DATA DE 01.01.2019


Documente contractare 2019 pt. Ambulatoriul paraclinic (Laboratoare)

Documente contractare 2019 pt. Medicina de familie

Documente contractare 2019 pt. Spitale

Documente contractare 2019 pt. Dispozitive medicale

Documente contractare 2019 pt. Îngrijiri la domiciliu

Documente contractare 2019 pt. Recuperare în ambulatoriu

Documente contractare 2019 pt. Stomatologie

Documente contractare 2019 pt. Farmacii

Documente contractare 2019 pt. Transport sanitar neasistat (ambulanţă)

Documente contractare 2019 pt. Dializă

Documente contractare 2019 pt. Ambulatoriul clinic de specialitate

Documente contractare 2019 pt. PNS (Programe Naţionale de Sănătate)10.12.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii ambulatoriu clinic-specialitatea geriatrie şi gerontologie - decembrie 2018


21.11.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂTĂŢII


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii de recuperare-reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu - noiembrie 2018


11.07.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE


Lista furnizori servicii paraclinice admişi la contractare în sesiunea din iulie 2018


04.07.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii paraclinice - iulie 2018


19.04.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

REZULTATELE CONTESTAŢIILOR DEPUSE PRIVIND CONTRACTAREA ANULUI 2018

Soluţionarea contestaţiilor depuse la CAS Ialomiţa privind contractarea pt. anul 201817.04.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

LISTELE FURNIZORILOR ELIGIBILI (ADMIŞI) ÎN FAZA DE CONTRACTARE 2018

MEDICINA DE FAMILIE - Lista furnizorilor eligibili - aprilie 2018

DISPOZITIVE MEDICALE - Lista furnizorilor eligibili - aprilie 2018

DISPOZITIVE MEDICALE - Lista furnizorilor respinşi la contractare - aprilie 2018

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU - Lista furnizorilor admişi la contractare - aprilie 2018

AMBULANŢE - Lista furnizorilor admişi la contractare - aprilie 2018

CLINIC - Lista furnizorilor admişi la contractare - aprilie 2018

SPITALE - Lista furnizorilor eligibili contractare - aprilie 2018

PARACLINIC - Lista furnizorilor eligibili contractare - aprilie 2018

STOMATOLOGIE - Lista furnizorilor eligibili contractare - aprilie 2018

RECUPERARE - Lista furnizorilor eligibili contractare - aprilie 2018

FARMACII - Lista furnizorilor eligibili contractare - aprilie 201810.04.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Comunicare CAS Ialomiţa privind modificarea calendarului aferent sesiunii de contractare pt. perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)28.03.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Comunicat CAS Ialomiţa privind deschiderea sesiunii de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)

Calendarul actiunilor corespunzatoare sesiunii de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)

Precizari privind sesiuniea de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)


Documentaţie şi opis MEDICINA DE FAMILIE, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis PARACLINIC (LABORATOARE), privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis PARACLINIC (RADIOLOGIE/IMAGISTICĂ), privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis DISPOZITIVE MEDICALE, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis SPITALE, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis STOMATOLOGIE, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis AMBULATORIUL CLINIC, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis AMBULANŢĂ, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018

Documentaţie şi opis RECUPERARE, privind dosarul necesar pentru noul contract cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.201821.03.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE VOR SĂ INTRE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

. Începând cu sesiunea de contractare aferentă Contractului Cadru pentru anii 2018-2019, documentele necesare pentru dosarul de contractare nu se vor mai prezenta pe suport hârtie, ci vor fi scanate şi semnate electronic de către reprezentantul legal al furnizorului, urmând a fi trimise pe adresa de mail dedicată doc.contract@casil.ro.
. Pentru a fi luate în considerare, mesajele mail vor avea la subiect obligatoriu precizat domeniul de asistenţă medicală pentru care se solicită contractare, de exemplu:
MF – medicina de familie
CLINIC – ambulatoriul clinic de specialitate
PARA – ambulatoriul paraclinic (laboratoare, imagistică etc.)
SPITAL – spitale
DOM – îngrijiri la domiciliu
DISP – dispozitive medicale
AMB – ambulanţă
FARM – farmacii
RECA – recuperare în ambulatoriu
STOMA – stomatologie
. Orice mesaj care nu are subiectul legat de documentele de contractare sau nu va avea menţionat domeniul de asistenţă medicală pentru care se trimit documentele, va fi şters şi, în consecinţă, nu va fi luat în considerare.
. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi persoanei responsabile de contractare din cadrul CAS Ialomiţa sau Compartimentului IT pentru alte probleme tehnice.


15.02.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE SPECIALITATE

Comunicat CAS Ialomiţa privind deschiderea unei sesiuni de contractare pt. ambulatoriul clinic de specialitate - feb.2018
Calendarul sesiunii de contractare pt. ambulatoriul clinic de specialitate - feb.2018


27.12.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

Comunicat CAS Ialomiţa privind încheierea şi semnarea actelor adiţionale pentru continuarea relaţiilor contractuale în trimestrul I 2018


21.12.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

Comunicat CAS Ialomiţa privind derularea relaţiilor contractuale în trimestrul I 2018
Precizări privind acreditarea unităţilor sanitare în vederea contractării în anul 2018


19.12.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DE FAMILIE ŞI A FARMACIILOR

Comunicat CAS Ialomiţa privind sesiune de contractare pt. medicina de familie şi farmacii cu circuit deschis + calendarul sesiunii - dec. 2017 - ian.2018
Opis documente necesare pt. contractare pt. medicina de familie
Opis documente necesare pt. contractare pt. farmaciile cu circuit deschis


21.11.2017

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE CARE DORESC SA INCHEIE CONTRACT CU CAS IALOMITA

Comunicat CAS Ialomiţa privind deschiderea sesiunii de contractare pt. MF în luna dec.2017 şi calendarul activităţilor