PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

NOUTĂŢI LEGISLATIVE (actualizat la 04.11.2020)

04.11.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Ordinul nr. 1829 al Ministerului Sănătăţii privind aplicaţia informatică Corona Forms


19.08.2020

Ordinul comun al Ministerului Sănătății si CNAS nr.1416/820/2020, privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - furnizarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Model de cerere privind furnizarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Model de cerere privind furnizarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - format editabil


15.05.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Se mențin măsurile de limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus (click aici)Ordinul nr. 533 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, cu modificările şi completările ulterioare (click aici)


Ordinul nr. 538 pentru completarea Normelor privind condiţiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 cu modalitatea de decontare a serviciilor de dializă pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare (click aici)


24.04.2020

Modele de declaraţii depuse la medicul de familie, anexe la Ord. 414/2020
ORDINUL nr. 414 din 11 martie 2020, privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei


01.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA
NOUTĂŢI PE PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂOrdinul MS/CNAS nr. 539/437/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale pt. anii 2018-2019, pt. prorogarea unor termene şi pt. stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României
Hotărârea de Guvern nr. 252/01.04.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
Ordinul nr. 438/2020 al CNAS privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017


24.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Ordinul nr. 403/2020 al CNAS privind regulile de confirmare pt. cazuri spitalizare continuă şi de zi
Ordinul nr. 402/2020 al CNAS şi 474/2020 al MS privind ănregistrarea şi raportarea pacienţilor în spitalizare continuă şi de zi


Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice


Ordinul 1549 din 2018 - Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat


Legea nr. 45/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Formulare unice pe ţară pt. raportarea activităţii furnizorilor, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, potrivit contractelor de furnizare de servicii, valabile în anul 2018

Normele de aplicare a Contractului Cadru pentru anul 2018

HG 140 - Contractul Cadru privind asigurările sociale de sănătate pentru aul 2018

Ordonanta de urgenta nr. 99 din decembrie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Ordonanta de urgenta nr. 3 din 08 februarie 2018 privind unele masuri fiscal-bugetare (nivel contributii sociale la concedii medicale)

ORDIN Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate