PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC(actualizat la 26.01.2021)1. Solicitare de informații
Pentru a solicita informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001. cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă puteți adresa Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ, Relații Publice și Purtător de Cuvânt.

Coordonate de contact
Telefon: 0243/231665
E-mail solicitări: relpub@casil.ro sau juridic@casil.ro
Persoană de contact: c.j. Teodora Toader

Program de funcționare:
Luni - Joi: 08.30 - 17.00
Vineri: 08.30 - 14.30

Modalități de contestare
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Formular cerere anexa 1 (model)

Formular reclamaţie anexa 2 (model)

Lista informaţiilor de interes public pentru pagina de internet a casei de asigurări de sănătate anexa 3

Lista documentelor produse şi/sau gestionate de instituţie anexa 4

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 anexa 5

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public anexa 626.01.2020


Buletin informativ al CAS Ialomiţa, privind Legea 544/2001 pentru anul 2020


Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2020


04.02.2020


Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019