PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Ultima ştire


26.02.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Calendarele de raportare a serviciilor aferente lunii FEBRUARIE 2021, aşa cum vor fi configurate în PIAS23.02.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA FAMILIEI


CAS Ialomiţa reaminteşte prevederile actelor normative privind pachetele de servicii medicale pt. transport sanitar neasistat şi condiţiile în care pacienţii pot beneficia de aceste servicii


01.02.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA FAMILIEI


CAS Ialomiţa declară deschisă o sesiune de contractare pt. furnizori de medicina familiei în luna februarie 2021, care se va derula conform calendarului din documentul afişat aici


28.01.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI DE CERTIFICATE MEDICALE


Comunicat CNAS privind emiterea deciziilor de izolare şi carantină şi eliberarea concediilor mediclae corespunzătoare de către medicii curanţi.
Detalii privind deciziile de izolare şi carantină şi eliberarea concediilor mediclae corespunzătoare


26.01.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI LABORATOARELOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind modalitatea de completare a biletului detrimitere paraclinic pt. boli cronice, programe de sănătate şi monitorizare pacienţi COVID-1915.01.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Notificare către medicii de familie privind etapele II şi III de vaccinare anti-Covid1915.01.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Calendarele de raportare a serviciilor aferente lunii IANUARIE 2021, aşa cum vor fi configurate în PIAS12.01.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind activităţile suport incluse în plata "per capita" la medicina de familie


30.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind continuarea relaţiilor contractuale în Trim. I 2021 pt. toate domeniile de asistenţă medicală
Comunicare privind continuarea relaţiilor contractuale în Trim. I 2021 pt. furnizorii de servicii PNS
Comunicare privind prorogarea unor termene până la 31.03.2021
Comunicare privind modalitatea de acordare şi decontare a serviciilor în trim. I 2021
Comunicare modalitatea de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în trim. I 2021
Comunicare despre modificarea Ordinului 1882 privind monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor cu COVID19


30.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind acordarea serviciilor asiguraţilor britanici pe baza unui card european emis de UK
Model declaraţie pe propria răspundere a asiguratului britanic cu card european UK


16.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Informare privind condiţiile de continuare a relaţiilor contractuale în trim. I 202104.12.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Vă reamintim că aveţi OBLIGAŢIA de a efectua investigaţiile paraclinice, conform prevederilor legale în vigoare, TUTUROR asiguraţilor care vi se adresează, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care a făcut recomandarea.

Obligaţia a fost instituită în urma aprobării Hotărârii de Guvern nr. 1007/2020 din 23 noiembrie 2020, privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.
Hotărârea de Guvern nr. 1007/2020, privind acordarea serviciilor paraclinice
04.12.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Având în vedere sesizările primite la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu privire la "refuzul medicilor de familie de a înscrie și monitoriza nou-născuții în această perioadă-invocând faptul că monitorizarea pacienților COVID reprezintă o prioritate și nu mai există timp pentru pacienți noi”,
și raportat la reglementările legale în vigoare,respectiv art.7 lit.r) din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale,a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
-art.7 In relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligaţii:
r) să inscrie copiii care nu au fost inscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a copilului bolnav in localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune; inscrierea nou-născutului va fi efectuată in aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă in sistemul informatic unic integrat odată cu inscrierea pe lista proprie; să inscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neinscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie in localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora, dacă nu există o altă opţiune; să nu refuze inscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali, şi nici inscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

Vă adresăm rugămintea de a face toate demersurile necesare în vederea înscrierii și monitorizării NOU-NĂSCUŢILOR potrivit reglementărilor legale în vigoare.


23.11.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


CNAS anunţă că în data de 24.11.2020 intre orele 19.00 – 23.00, se efectueaza lucrari de mentenanta pentru platforma informatica PIAS, fiind o intrerupere programata. In acest interval orar furnizorii pot inregistra serviciile prestate in modul off-line.


24.11.2020

COMUNICAT CNAS- Serviciile medicale paraclinice pot fi acordate oriunde in țară, în baza biletului de trimitere


COMUNICAT CNAS- Serviciile medicale paraclinice pot fi acordate oriunde in țară, în baza biletului de trimitere (click aici)23.11.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Pentru remedierea disfunctionalitatilor aparute in procesul de activare carduri noi, CNAS va pune la dispozitie in cel mai scurt timp un update pentru versiunile de aplicatii desktop furnizori.

Pana atunci, rezolvarea temporara a problemei se poate face astfel :

In cazul in care nu apare pe ecranul utilizatorului fereastra de activare card (insotita sau nu de eroare 17) - se recomanda introducerea pinului de reset (0000).

In cazul aparitiei ferestrei de activare, daca resetarea nu functioneaza cu pinul de transport (000), se recomanda folosirea pinului de reset (0000).

Ulterior pinul cardului se poate schimba, folosind optinuea "Schimbare PIN"


16.11.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Au fost actualizate nomenclatoarele şi aplicaţiile SIUI în privinţa Bolilor infecto-contagioase cu izolare şi a Indemnizaţiei pentru concedii medicale corespunzătoare. Vă rugăm să vă actualizaţi aplicaţiile informatice de raportare a serviciilor prestate, precum şi nomenclatoarele, care pot fi descărcate online sau offline de pe acest site, la secţiunea "Programe pentru raportare"


04.11.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Ordinul nr. 1829 al Ministerului Sănătăţii privind aplicaţia informatică Corona Forms


29.10.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Informare privind încheierea contractelor de monitorizare a pacienţilor cu boli infectocontagioase

Anexa 3 la contract - Model formular raportare a activităţii, Centralizator lunar al serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor suspecte/ diagnosticate COVID19


23.10.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE


Informare privind modificarea modalităţii de completare a biletului de trimitere pt. investigaţii paraclinice


07.10.2020

NOUTĂŢI DE LA 1 OCT. 2020 - HG 820

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PNS

Informare privind decontarea din FNUASS a serviciilor acordate în cadrul Programelor Naţionale de Sănătate până la 31 dec.2020, conf. HG 820 din 1 oct. 2020

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Informare privind decontarea din FNUASS a serviciilor de eliberare a documentelor necesare în vederea încadrării în grad de handicap, conf. HG 820 din 1 oct. 2020
Informare privind obligaţia întocmirii unor evidenţe pt. cazurile în care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane, conf. HG 820 din 1 oct. 2020

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE

Informare privind contractarea ţi decontarea serviciilor paraclinice peste valoarea de contract, conf. HG 820 din 1 oct. 2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR

Informare privind modalitatea de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu, conf. HG 820 din 1 oct. 2020
Conţinutul HG 820 din 1 oct. 2020 de modificare a HG 140/2018


05.10.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII FARMACEUTICE


CAS Ialomiţa declară deschisă o sesiune de contractare pt. furnizori de medicamente cu şi fără contribuţie personală, care se va derula conform calendarului din documentul afişat mai jos


30.09.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale la distanţă începând cu data de 1 oct. 2020 (medicina de familie, ambulatoriul clinic)


30.09.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale începând cu data de 1 oct. 2020


10.09.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI DE CERTIFICATE MEDICALE


vă facem cunoscut faptul că în M.OF. nr. 820/07.09.2020 a apărut Ordinul comun MS/CNAS nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Ordinul comun nr. 1546/938/2020


04.09.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR ŞI FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Informare privind modificarea plafonului maxim până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90% de la 1 sept. 2020


25.08.2020

COMUNICAT CNAS - Noi măsuri în domeniul accesului la servicii medicale și în acordarea concediilor medicale


COMUNICAT - CNAS Noi măsuri în domeniul accesului la servicii medicale și în acordarea concediilor medicale (click aici)19.08.2020

COMUNICAT CNAS - Furnizare Lista privind serviciile suportate din FNUASS


COMUNICAT - CNAS Asigurații pot obține informații referitoare la serviciile de care au beneficiat în sistemul public de sănătate (click aici)

Detalii şi model de cerere în secţiunea "Noutăţi legislative" sau "Pentru asiguraţi"04.08.2020

COMUNICAT CNAS


COMUNICAT - CNAS Reglementări privind acordarea certificatelor de concediu medical pentru carantină și izolare (click aici)


27.07.2020 27.07.2020

COMUNICAT CNAS


COMUNICAT - CNAS Salariații în șomaj tehnic sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (click aici)


29.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Comunicare privind obligativitatea folosirii cardului de sănătate la furnizorii de servicii medicale începând cu data de 1 iulie 2020


29.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Comunicare privind prelungirea valabilităţii cardului naţional de asigurări de sănătate cu 7 ani


16.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Precizări privind termenele de acordare a concediilor medicale pentru carantină


12.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR


Precizări privind acordarea concediilor medicale pentru carantină

Ordinul MS nr. 1069 privind carantina


11.06.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS IALOMIŢA


Precizări privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale începând cu data de 15 mai 2020


10.06.2020

COMUNICAT CNAS


COMUNICAT - CNAS accesează fonduri europene pentru implementarea de noi soluții informatice și redimensionarea SIUI (click aici)


29.05.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Dispoziții aplicabile în sistemul de sănătate pe perioadă determinată, în contextul epidemiei SARS-CoV-2 (click aici)


15.05.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Se mențin măsurile de limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus (click aici)14.05.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind prelungirea relaţiilor contractuale pe perioada 15 mai 2020 - 31 decembrie 2020


14.05.2020

IN ATENTIA FURNIZORILOR ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS IALOMIŢA


Detalii privind HG 362 din 07 mai 2020 privind prelungirea termenului de aplicare a HG 140/2018 şi prorogarea unor termene până la 31 decembrie 2020


11.05.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Termenele de aplicare pentru actualul Contract–cadru și programele naționale de sănătate au fost prelungite până la finalul anulului (click aici)


24.04.2020

IN ATENTIA ANGAJATORILOR


Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă. Ordinul 414/2020 şi modelul de adeverinţă se găsesc în secţiunea LEGISLATIE/ Concedii si indemnizatii (CM)


24.04.2020

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE


Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă. Ordinul 414/2020 şi modelele de declaraţii se găsesc în secţiunea LEGISLATIE/ Concedii si indemnizatii (CM)


16.04.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Modificări și completări ale reglementărilor privind condițiile și modul de acordare a concediilor medicale pentru carantină (click aici)


10.04.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR


Ordinul nr. 442/02.04.2020 al Preşedintelui CNAS privind completarea Normelor metodologice pt. stabilirea documentelor justificative pt. calitatea de asigurat (transmitere şi prin mijloace electronice).


08.04.2020

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR


Modalitatea de asigurare şi prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi în spital pe perioada stării de urgenţă


08.04.2020

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE


Modalitatea de acordare a serviciilor medicale şi a dispozitivelor medicale pe perioada stării de urgenţă


07.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Precizări ale CNAS privind înregistrarea serviciilor de monitorizare COVID19, în conformitate cu HG 252/2020


03.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CU OBLIGAŢIE DE ACREDITARE ANMCS


Anunţ din partea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu


02.04.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Precizări referitoare la modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada stării de urgență (click aici)


01.04.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA
NOUTĂŢI PE PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂ


Ordinul MS/CNAS nr. 539/437/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale pt. anii 2018-2019, pt. prorogarea unor termene şi pt. stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României

Hotărârea de Guvern nr. 252/01.04.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Ordinul nr. 438/2020 al CNAS privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017


31.03.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS - Noi reglementări privind modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada stării de urgență (click aici)


30.03.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS- Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale au intrat în vigoare (click aici)


26.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ŞI ASIGURAŢILOR CAS IALOMIŢA


Ordin 427_26.03.2020 pentru aprobarea procedurii de transmitere in Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate a serviciilor acordate/eliberate off-line si a procedurii de validare a acestora (click aici)


24.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ŞI ASIGURAŢILOR CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS - Modificări în modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada instituirii stării de urgență (click aici)


COMUNICAT CNAS - Medicii curanți vor decide cazurile pentru care se continuă tratamentele și investigațiile (click aici)


COMUNICAT - Noi reglementări privind modul de acordare a concediilor medicale (click aici)


23.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A ANGAJATORILOR


Reglementări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pe perioada stării de urgenţă


20.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR BENEFICIARI DE DISPOZITIVE MEDICALE


Comunicat CAS Ialomița privind depunerea documentelor necesare emiterii deciziilor pentru dispozitive medicale


17.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR ŞI COLABORATORILOR CAS IALOMIŢA


Comunicat CAS Ialomița privind suspendarea audiențelor și a relațiilor directe cu publicul


17.03.2020

ÎN ATENŢIA PACIENŢILOR ŞI FURNIZORILOR CAS IALOMIŢA


COMUNICAT CNAS - Reglementări privind acordarea serviciilor medicale și tratamentelor pe perioada stării de urgență (click aici)


12.03.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR ŞI COLABORATORILOR CAS IALOMIŢA


Comunicat CAS Ialomița privind măsuri pentru reducerea riscului de infectare cu COVID-19 la sediul instituţiei


11.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


COMUNICAT - Continuă lucrările de soluționare a problemelor apărute în funcționarea PIAS (click aici)


10.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Informare privind indisponibilitatea sistemului informatic (click aici)


10.03.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE MEDICINĂ GENERALĂ/ MEDICI DE FAMILIE INFORMARE
privind existenţa unui post vacant la Penitenciarul Slobozia


La solicitarea conducerii Penitenciarului Slobozia, informăm medicii de medicină generală/ medici de familie de existenţa unui post vacant în cadrul Penitenciarului Slobozia, pentru care există posibilitatea înscrierii la concursul pentru ocuparea acestuia.
Persoanele interesate pot afla mai multe detalii accesând pagina de Internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor http://anp.gov.ro/cariera/ şi/sau contul de Facebook https://ro-ro.facebook.com/Admitere.ANP.

Conducerea CAS Ialomiţa03.03.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CU OBLIGAŢIE DE ACREDITARE ANMCS


Comunicat CAS Ialomița privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu
Informare din partea ANMCS privind acreditarea furnizorilor de servicii acordate în ambulatoriu
Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii în procesul de acreditare
Anexe la Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii în procesul de acreditare (modele de documente)


26.02.2020

IMPORTANT !!!

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR SI A FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare CNAS privind acordarea concediului medical şi a indemnizaţiei pentru carantină


19.02.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare CAS Ialomiţa privind obligaţiile furnizorilor de asigurare a continuităţii activităţii


04.02.2020

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE


Comunicat CAS Ialomița privind eliberarea cardului european duplicat


04.02.2020

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR ASIGURATE + TRANZIŢIE BREXIT


Comunicat CAS Ialomița în legătură cu ACORDUL privind retragerea Regatului Unit al marii Britanii şi irlandei de Nord din UE


31.01.2020

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CU SPECIALITĂȚI CLINICE NEUROLOGIE ȘI NEFROLOGIE


Comunicat CAS Ialomița privind deschiderea sesiunii de contractare începând cu 03 februarie 2020 pentru ambulatoriul clinic de specialitate,specialitățile neurologie și nefrologie


23.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicat privind calendarul sesiunii de contractare din luna decembrie 2019 pentru trimestrul I 2020


20.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicat continuarea relaţiilor contractuale în trimestrul I 2020


20.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicat privind prorogarea termenelor din HG 140/2018 până la 31.03.2020


20.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicat privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord


10.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Documentele necesare prelungirii relaţiilor contractuale pt. trimestrul I 2020 se regăsesc pe fiecare domeniu de asistenţă medicală în secţiunea CONTRACTARE


03.12.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Atenţionare privind valabilitatea documentelor necesare derulării contractelor de furnizare de servicii medicale începând cu 01.01.2020


25.10.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind aplicarea dispoziţiilor OG 17/2015 privind aplicarea ştampilei pe înscrisurile în relaţia cu casele de asigurări de sănătate


25.10.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Comunicare privind aplicarea dispoziţiilor OG 17/2015 privind L189/2019 de completare a L95/2006 (reforma în domeniul sănătăţii) şi a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, în legătură cu categorii de persoane beneficiare de asigurare fără coplată


23.10.2019

ÎN ATENŢIA INSTITUŢIILOR PUBLICE


Comunicare de transfer a unor mijloace fixe casate de CAS Ialomiţa30.08.2019

IN ATENȚIA ASIGURAȚILOR ȘI A MEDICILOR PRESCRIPTORI


Actele normative privind Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari au fost modificate de H. G. nr. 643, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 712/29.08.2019.

Potrivit hotărârii, începând cu data de 01.09.2019, ”beneficiarii Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”
26.08.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE SUNT ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Pentru a solicita asistenţă tehnică, am creat o nouă secţiune "Asistenţă tehnică" în cadrul capitolului FURNIZORI, cu detalii privind transmiterea unui incident apărut pe platforma PIAS (SIUI, SIPE, CEAS)
26.08.2019

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE SUNT ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Pentru a îndeplini prevederile Contractului-cadru pentru anii 2018-2019, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a afişa pe suport hârtie sau sisteme de afişaj digital la sediul furnizorului, precum şi pe pagina web a acestuia, a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare contractate, după caz, în formatul stabilit de CNAS.
Vă punem la dispoziţie machetele pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, pentru afişare la sediul furnizorului de servicii medicale, în secţiunea FURNIZORI.
Machetele pot avea mai multe pagini, vă rugăm să le consultaţi şi să le afişaţi pe toate.

13.08.2019

IN ATENTIA PACIENŢILOR CU SINDROM CORONARIAN ACUT ŞI STENT


Material aprobat de ANMDM: "Infarctul a trecut, cum să îl eviţi pe al doilea! Sfaturi pentru pacienţii care au suferit un sindrom coronarian acut"


19.07.2019

IMPORTANT!!! IN ATENTIA FURNIZORILOR ŞI A ASIGURAŢILOR


COMUNICAT CNAS- Precizări despre modul de lucru offline al furnizorilor de servicii medicale


11.07.2019

IMPORTANT!!! COMUNICAT CNAS PRIVIND FUNCŢIONAREA PIASANUNȚ - INDISPONIBILITATE PLATFORMA INFORMATICĂ A ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATEUrmare a unor probleme tehnice, care au condus la întreruperi în funcționarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line până la remedierea indisponibilității PIAS.
Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate sunt aplicabile dispozițiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 și ale art. 39 – 42 din H.G. 155/2017:
- serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line în perioada 05 iulie 2019 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019.
- serviciile de îngrijiri la domiciliu/paliative la domiciliu acordate off-line în perioada 24 iunie 2019 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iunie/iulie 2019, după caz.
- raportarea lunară a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate în luna iunie 2019, se va efectua în cursul lunii iulie 2019, după remedierea PIAS.
În acest sens, pentru perioada/perioadele în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite Ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate, care se publică pe pagina de web a CNAS.


04.07.2019

IMPORTANT!!! IN ATENTIA PERSONALULUI MEDICAL


Comunicare ANMDM privind retragerea autorizaţiilor de punere pe piaţă pt. medicamentele care conţin FENSPIRIDĂ. NU TREBUIE SĂ SE MAI PRESCRIE medicamente care conţin FENSPIRIDĂ, să se recomande pacienţilor întreruperea tratamentului şi utilizarea unopr tratamente alternative


01.07.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - SESIUNE CONTRACTARE 2019Comunicare privind sesiunea de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală pentru perioada august-decembrie 2019 şi calendarul sesiuniiComunicare privind sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii medicale acordate asiguraţilor în cadrul programelor naţionale de sănătate, pentru perioada august-decembrie 2019 şi calendarul sesiunii


IMPORTANT! Documentele necesare şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de furnizorii noi se găsesc pe acest site, în secţiunea "CONTRACTARE", pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală

25.06.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - Prorogarea unor termene până la 31 decembrie 2019IMPORTANT! Comunicare despre HG 416 din 20 iunie 2019 privind prorogarea unor termene până la 31 decembrie 201919.06.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - CONTINUARE RELAŢII CONTRACTUALE începând cu data de 01.07.2019Comunicat privind prelungirea relaţiilor contractuale cu CAS Ialomiţa după data de 01.07.201926.03.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - CONTINUARE RELAŢII CONTRACTUALE TRIM. II 2019Detalii privind prelungirea relaţiilor contractuale cu CAS Ialomiţa pt. perioada aprilie-iunie 201925.03.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - PROROGAREA termenelor prevăzute de HG 140/2018Comunicare privind prorogarea termenelor din HG 140/201825.03.2019

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - PRELUNGIREA termenului de aplicare a HG 155/2017 privind aprobarea PNSComunicare privind prelungirea termenului de aplicare a HG 155/201719.12.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE -PROROGARE TERMENEDetalii HG 989 din 13 dec. 2018, privind prorogare termene HG 140/2018 pana la data de 31 martie 201917.12.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - PRELUNGIREA CONTRACTELOR CU CAS IALOMIŢA - Informare privind acreditareaComunicare privind situaţia acreditării furnizorilor în vederea încheierii contractelor în anul 201911.12.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - PRELUNGIREA CONTRACTELOR CU CAS IALOMIŢADetalii privind condiţiile continuării contractelor încheiate cu CAS Ialomiţa după data de 01.01.2019 le puteţi găsi pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală în secţiunea "CONTRACTARE"


10.12.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii ambulatoriu clinic-specialitatea geriatrie şi gerontologie - decembrie 2018


21.11.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂTĂŢII


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii de recuperare-reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu - noiembrie 2018


14.08.2018

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE - PROGRAMUL DE DIABET P5


Reamintirea responsabilităţilor medicilor de familie prin care se derulează Programul Naţional de Diabet Zaharat P506.08.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ŞI A ASIGURAŢILOR


Comunicat CAS - Valabilitatea cardurilor de sănătate s-a prelungit la 7 ani26.07.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE


Ordin MS - CNAS din 23.07.2018 privind modificarea prescripţiilor pt. medicamente şi valabilitatea celor deja prescrise
23.07.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE


Au fost publicate versiunile aplicaţiilor SIUI cu modificările formularului pentru reţete, privind transformarea starii "PENS600" în "ListaB 90%". Au fost generate şi nomenclatoarele necesare funţionării acestor versiuni noi, pe care le puteţi descărca online sau de pe acest site, la secţiunea "Programe pentru raportare"


19.07.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Comunicare CAS privind modificarea pragului venituri din pensii la 990 lei, pt. Programul de compensare cu 90%
HG 537/2018 privind modificarea pragului venituri din pensii la 990 lei, pt. Programul de compensare cu 90%


17.07.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de acordare a recomandărilor pentru îngrijiri la domiciliu


04.07.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii paraclinice - iulie 2018


20.06.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR AFLAŢI ÎN RELAŢII CONTRACTUALE CU CAS IALOMIŢA


Comunicat privind disfuncţionalităţile din PIAS pe parcursul lunii iunie 2018


12.06.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu - actualizare conform Ordin 397/836/201808.06.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. servicii clinice/ internare şi instrucţiuni de utilizare şi completare

Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. investigaţii paraclinice şi instrucţiuni de utilizare şi completare18.05.2018

Comunicat - Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a fost repusa in functiune


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 18.05.2018 (click aici)15.05.2018

COMUNICAT – Functionare PIAS


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 15.05.2018 (click aici)14.05.2018

Comunicat - Noutăţi despre situaţia Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 14.05.2018 (click aici)11.05.2018

ANUNŢ: Furnizorii pot semnala CNAS problemele cu care se confruntă în acest week-end


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 11.05.2018 (click aici)11.05.2018

INDISPONIBILITATE PLATFORMA INFORMATICĂ DIN ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 11.05.2018 (click aici)10.05.2018

COMUNICAT - Precizări despre Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS)


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 10.05.2018 (click aici)08.05.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE SUNT ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Pentru a îndeplini prevederile Contractului-cadru pentru anii 2018-2019, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a afişa pe suport hârtie sau sisteme de afişaj digital la sediul furnizorului, precum şi pe pagina web a acestuia, a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare contractate, după caz, în formatul stabilit de CNAS. Vă punem la dispoziţie machetele pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, pe care vă rugăm să le adaptaţi la situaţia corespunzătoare contractului încheiat cu CAS Ialomiţa, pe site-ul www.casil.ro, în secţiunea „FURNIZORI”. Machetele pot avea mai multe pagini, vă rugăm să le consultaţi şi să le afişaţi pe toate.10.04.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE

Comunicare CAS Ialomiţa privind reprogramarea întâlnirii de lucru cu medicii de familie pentru data de 16.04.2018 ora 11.10.04.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Comunicare CAS Ialomiţa privind modificarea calendarului aferent sesiunii de contractare pt. perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)28.03.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Comunicat CAS Ialomiţa privind deschiderea sesiunii de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)

Calendarul actiunilor corespunzatoare sesiunii de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)

Precizari privind sesiunea de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)


Documentaţia necesară încheierii noilor contracte cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018 este afişată pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală în secţiunea CONTRACTARE


15.02.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE SPECIALITATE

Comunicat CAS Ialomiţa privind deschiderea unei sesiuni de contractare pt.